Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 1. Burs başvuruları her yıl Güz dönemi 15 Ağustos-30 Eylül, Bahar dönemi 15 Ocak-30 Ocak arasında yapılacaktır.
 2. Başvuruda bulunan adayların belirlenmiş olan tüm evraklarını elden ya da posta yoluyla vakfımıza ulaştırması gerekmektedir.
 3. Başvuruda bulunan adaylardan aşağıda sıralanan belgeler talep edilmektedir;
  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  2. Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğü’nden veya www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden)
  3. Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğü’nden veya www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden)
  4. Sabıka Kaydı Belgesi (ilgili kurum veya www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden)
  5. Gelir Durumuna İlişkin,
   • Çalışan ebeveynlerin ayrı ayrı maaşlarını gösteren işveren onaylı bordro,
   • Serbest meslek sahibi ebeveynlerin vergi levhası/levhaları,
   • Emekli olan ebeveynlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aldıkları maaşı gösterir doküman,
   • Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (ilgili kurum veya www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden)
  6. Ailenin Oturduğu Ev Kira İse Kira Kontratı Fotokopisi,
  7. Öğrenci Belgesi,
  8. Anne ve baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir döküm belgesi (Tapu Müdürlüğü’nden veya www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden)
 4. Bursiyer adayları evraklarını eksiksiz ve gerçeğe aykırılık taşımayacak şekilde vakfımıza teslim etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde burs başvurusu dikkate alınmaz, adaylık süreci sonlandırılır.
 5. Değerlendirme sonuçları e-posta ya da SMS yoluyla adaylara bildirilir.

©2018 Berç ve Tülün Köşeyan Eğitim Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır