Genel Şartlar

Genel Şartlar

Berç ve Tülün Köşeyan Eğitim Vakfı burslarından yararlanacak tüm öğrencilerin aşağıdaki şartlara haiz olması gerekmektedir;

  1. Öğrenimlerini sürdürebilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olması,
  2. Akademik olarak vakfımızca belirlenen kriterler çerçevesinde başarılı olması,
  3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yabancı öğrenci statüsünde bulunması,
  4. Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı olması,
  5. Yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olması, (Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim programları burs kapsamı dışındadır.)
  6. Gelir getirecek herhangi bir işte çalışmıyor olması,
  7. Kamu kurum ve kuruluşları haricinde burs ücreti almıyor olması,
  8. Başvuru evraklarının eksiksiz bir biçimde vakfımıza teslim etmiş olması,
  9. Disiplin cezası almamış olması,
  10. Not ortalamasının 4,00 üzerinden 2,70; 100 üzerinden 70 ve üzeri olması

©2018 Berç ve Tülün Köşeyan Eğitim Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır