Kuruluş Amacımız

Kuruluş Amacımız

  Berç ve Tülün Köşeyan; çağdaş, laik ve demokratik düşünce çerçevesinde hareket ederek, gereksinimi olan bireylere başta eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere her türlü sosyal ihtiyaca yönelik yardımcı olabilmek düşüncesi ile bir vakıf kurulmasına karar vermişlerdir.

  Vakfın kurucuları kendi yaşamlarında ana ilke olarak kabul edip uyguladıkları planlı, programlı olmayı, çok çalışmayı, tasarruflu olmayı ve toplum içerisindeki bireylere ırk, dil, din ve inanç farkı gözetmeksizin sevgi ve anlayışla yaklaşmayı hedef olarak almışlardır.

  Berç ve Tülün Köşeyan ; insanlara ve tabiata saygı duymak, dostluk içinde karşısındakini anlamaya çalışıp; zayıflara, yardıma ihtiyacı olanlara insanlık onurunu kırmadan destek olmayı her zaman yaşam felsefesi olarak kabul etmişlerdir.

©2018 Berç ve Tülün Köşeyan Eğitim Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır